مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش بازار

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش سرو ۸

نوساز

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش دیپلمات

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش شهرک میرمهنا

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه دوم- نوساز

7ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صنعت

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش سفین

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش هرمز

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش سفین

مالی- نوساز

15م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش میدان ساحل

طبقه همکف-سن بنا 10سال

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات