مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش بازار چه حافظ...

40م رهن 8.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش میدان بهارستا...

50م رهن 6ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش صنعت

900ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

09/08/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

نما سنگ- نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مغازه کیش خدماتی دیدنی ...

نوساز

105م رهن 8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

مغازه کیش فاز خدماتی جد...

نوساز

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز

10م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

مالی- نوساز

15م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش میدان ساحل

طبقه همکف-سن بنا 10سال

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز

35م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

مغازه کیش صدف فاز 1

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

مغازه کیش 28 سوله صنعت

5م رهن 800ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

مغازه کیش درخت سبز

50م رهن 15م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

11م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/06/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

طبقه همکف-سيستم نقشه دوطبقه- نوساز

50م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مغازه کیش بلوار ایران

نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

07/06/1397جزئیات

مغازه کیش ونوس

طبقه اول- نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات

مغازه کیش میرمهنا

نوساز

0.035تومان
hamzehosseinabadi219209175228897

26/05/1397جزئیات