مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش تمشک

-زيربنا 75متر

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 51متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه اول-زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

مغازه کیش خدماتی مهستان...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش پردیس1

زيربنا 51متر-قیمت متر مربع 25تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات