مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش بازار ونوس

-طبقه همکف-زيربنا 62متر

25م رهن 6.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز تجاری

-زيربنا 75متر

40م رهن 17ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

-طبقه اول-زيربنا 60متر

30م رهن 6.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

-زيربنا 73متر

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

25/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

-طبقه همکف-زيربنا 51متر

150م رهن 9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

زيربنا 62متر- نوساز

30م رهن 9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات