مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش صفین

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار پانیذ

-زيربنا 15متر

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

-زيربنا 35متر

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

مغازه کیش پردیس 1

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 16ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش زیتون

-زيربنا 35متر

10م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-نما سنگ- نوساز

30م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

3م رهن 350ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 7سال

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 33متر- نوساز

15م رهن 6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/06/1397جزئیات