مجتمع آپارتمانی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش مجت...

طبقه اول-زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 3.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه هشتم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

370م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

زيربنا 107متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ستا...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 111متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش خان...

طبقه دوم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما کنیتکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

661.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات