مجتمع آپارتمانی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 3.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه هشتم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

370م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 7.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات