مجتمع آپارتمانی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 7.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات