مجتمع آپارتمانی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

طبقه دوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

30م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه چهار-زيربنا 72متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش یاس...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سرو...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 69متر- 1خوابه - نوساز

85م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات