دفتر کار متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش گلدیس

طبقه سوم- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

370ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات