دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش مرکز شهر

طبقه چهار-زيربنا 140متر-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/08/1398جزئیات

دفتر کار کیش دلفین

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

20/07/1398جزئیات

دفتر کار کیش میر مهنا

زيربنا 140متر- نوساز

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1398جزئیات

دفتر کار کیش فاز f

زيربنا 140متر- نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

دفتر کار کیش اندیشه

طبقه چهار-زيربنا 141متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات