دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش خانه گستر

طبقه سوم-زيربنا 100متر- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/10/1398جزئیات

دفتر کار کیش سارینا

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/09/1398جزئیات

دفتر کار کیش ۶۰۰

طبقه سوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1398جزئیات

دفتر کار کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 85متر- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1398جزئیات

دفتر کار کیش خانه گستر

زيربنا 100متر- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

دفتر کار کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 84متر- نوساز

550ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

دفتر کار کیش پردیس

طبقه سوم-زيربنا 80متر- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

دفتر کار کیش زیتون

طبقه سوم-زيربنا 85متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

دفتر کار کیش بندرگاه

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

دفتر کار کیش بلوار ایرا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-قیمت متر مربع 9ميليون

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات