دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 84متر- نوساز

550ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/04/1398جزئیات

دفتر کار کیش پردیس

طبقه سوم-زيربنا 80متر- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/04/1398جزئیات

دفتر کار کیش زیتون

طبقه سوم-زيربنا 85متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

دفتر کار کیش بندرگاه

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

31/02/1398جزئیات

دفتر کار کیش بلوار ایرا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-قیمت متر مربع 9ميليون

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات