دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش زیتون

طبقه سوم-زيربنا 85متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

دفتر کار کیش مرکز شهر

طبقه پنجم-زيربنا 85متر- نوساز

10م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/10/1397جزئیات

دفتر کار کیش بلوار ایرا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-قیمت متر مربع 9ميليون

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات