دفتر کار متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش شارستان

طبقه اول-زيربنا 21متر- نوساز

10م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/05/1398جزئیات

دفتر کار کیش صدف

زيربنا 26متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

دفتر کار کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 42متر- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

دفتر کار کیش بهکیش

طبقه اول-زيربنا 40متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/04/1398جزئیات

دفتر کار کیش شارستان

طبقه دوم-زيربنا 30متر- نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

07/03/1398جزئیات