آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 10سال

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۱

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳ صدف

200م رهن 26م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز۳

15م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خیابان مین...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

70م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳نوبنیا...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

2م رهن 200ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز آ یک

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

40م رهن 1.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صفین

طبقه دوم- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

20م رهن 1.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صفین

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه رقی غربی دو کله- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه هفتم- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه هفتم- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه شرقی- نوساز

11م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۷ صدف

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

رقی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنباد۲

نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 2خوابه

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

مالی جنوبی دو کله- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

90م رهن 400ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع بانک...

8خوابه - نوساز

70م رهن 17م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

30م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

20م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

1خوابه - نوساز

75م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

15م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-نما سفال سرامیک- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

25م رهن 2.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش منطقه A2

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

30م رهن 800ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

نما سنگ- 1خوابه - نوساز

25م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 9سال

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش بهکیش

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

35م رهن 700ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

5م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات