آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 221متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش ساحلی

طبقه دهم-زيربنا 57111متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 4سال

940ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 500متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 770تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

11/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 500متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 770تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

11/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز آ

زيربنا 266متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 550تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

01/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 400متر-نما سنگ- 5خوابه - نوساز

5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش بلوار رودک...

-زيربنا 490متر

20ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه بیستم-زيربنا 270متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

07/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه هشتم-زيربنا 260متر- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات