آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه دهم-زيربنا 140متر- 2خوابه

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع جام ...

طبقه چهارم-زيربنا 138متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج رویا

طبقه نهم-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

زيربنا 135متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دهم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش رویای کیش

طبقه اول-زيربنا 127متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 135متر-نما سنگ-سن بنا 10سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سیمان سفید- 3خوابه -سن بنا 7سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 127متر- 3خوابه

635ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده

طبقه سوم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش کیش

طبقه سوم-زيربنا 143متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 0.0011تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

23/05/1397جزئیات