آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

15م رهن 3.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه اول-زيربنا 114متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 5

طبقه اول-زيربنا 119متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش سدر

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج مونا

طبقه شانزدهم-زيربنا 113متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج رما

طبقه نهم-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه یازدهم-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

644.8ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 104متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

644.8ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه سوم-زيربنا 109متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 113متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

240م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

21/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 112متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

400ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

825ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 2سال

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش کیش

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

07/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش کیش

طبقه سوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

04/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 125متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 1سال

750ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

03/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 108متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 108متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/06/1397جزئیات