آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

100م رهن 13م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه - نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز

70م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 1خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه هشتم-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

550م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سرو۱۱

طبقه دوم-زيربنا 113متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش یاسین

طبقه اول-زيربنا 115متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش آناهیتا

طبقه سوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

70م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

30م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز

30م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

50م رهن 40.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 7

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

15م رهن 3.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه ششم-زيربنا 110متر- 2خوابه

20م رهن 5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 7.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه سوم-زيربنا 101متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات