آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 93متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

632ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 98متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه اول-زيربنا 81متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه ششم-زيربنا 100متر- 2خوابه

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه پنجم-زيربنا 80متر- 2خوابه

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

21/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دوم-زيربنا 92متر-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

690ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج سارا

طبقه سوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانشیر

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.2تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

05/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 89متر- 2خوابه - نوساز

540ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

05/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه دوم-زيربنا 83متر-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

622.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

550ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

95م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون دریا...

طبقه ششم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه چهاردهم-زيربنا 89متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه اول-زيربنا 81متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.1ميليون

610ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صفین

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول-زيربنا 96متر-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

624ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهتا

طبقه چهار-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.9ميليون

703ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع جام ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع گلف

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش درسا مهر

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش جندی شاپور...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 93متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/06/1397جزئیات