آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوینیاد ۳

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

17/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازسی

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 7

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات مس...

طبقه دهم-زيربنا 92متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بیستون

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیادفاز...

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه

30م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

60م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

29/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 2.8ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه ششم-زيربنا 100متر- 2خوابه

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازc

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 2.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه پنجم-زيربنا 80متر- 2خوابه

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

21/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج دوقلوه...

طبقه ششم-زيربنا 90متر- 1خوابه

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

95م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع ایرا...

زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

80م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

70م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

09/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز۵صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز۵صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

85م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات