آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات مس...

طبقه دهم-زيربنا 92متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بیستون

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیادفاز...

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه

30م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

60م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

29/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 2.8ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه ششم-زيربنا 100متر- 2خوابه

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازc

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 2.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه پنجم-زيربنا 80متر- 2خوابه

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

21/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج دوقلوه...

طبقه ششم-زيربنا 90متر- 1خوابه

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

95م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع ایرا...

زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

80م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

70م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

09/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز۵صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز۵صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

85م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز a

طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز f

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

60م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز a

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

20م رهن 1.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 97متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

10م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 97متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 97متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 97متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازA

طبقه اول-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه

95م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز سی

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه غربی-سن بنا 9سال

20م رهن 1.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

07/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 77متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 76متر-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط- نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش بلوار خلیج...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز

55م رهن 3.65م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 91متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

80م رهن 500ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/05/1397جزئیات