آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 57متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

296ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 59متر-نما گرانیت- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.25ميليون

310ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 4سال

320ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

502ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش هتل ققنوس

طبقه اول-زيربنا 56متر- 1خوابه

220ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازآ

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازA

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز

270ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج دیپلما...

طبقه چهارم-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه چهارم-زيربنا 62متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه ششم-زيربنا 51متر- 1خوابه

600تومان
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه هشتم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه ششم-زيربنا 51متر- 1خوابه - نوساز

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

320ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه پنجم-زيربنا 66متر-نما رومی گرانیت- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 70متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

350ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما آجر گری- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

377ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 54متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه دو نبش شمالی- نوساز

230ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

77م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع ایرا...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج طلایی

زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

937ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع الما...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه اول-زيربنا 74متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش منطقه A2

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

290ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 16سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 13سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 73متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

435ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

43.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

80م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

371ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه هشتم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه ششم-زيربنا 53متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 66متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش رویای کیش

طبقه دوم-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 66متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 8سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نگین

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 16سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نگین

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز

295ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز

295ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات