آپارتمان متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 42متر- نوساز

10م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 48متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه دوم-زيربنا 48متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش بلوار خاتم...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

50م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 44متر- 1خوابه - نوساز

18م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.65م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات

-طبقه دوم-زيربنا 30متر

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات

-طبقه دوم-زيربنا 25متر

20م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه اول-زيربنا 45متر- 1خوابه

5م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

55م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهرک پرواز...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.2ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 1.2ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 48متر- 1خوابه

10م رهن 1.8ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش 200واحدی ص...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.8ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز F

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

25م رهن 1.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 99سال

25م رهن 1.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات