آپارتمان متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش دیپلمات

-طبقه دوم-زيربنا 30متر

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات

-طبقه دوم-زيربنا 25متر

20م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه اول-زيربنا 45متر- 1خوابه

5م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

55م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

10/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک پرواز...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.2ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

07/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 1.2ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 48متر- 1خوابه

10م رهن 1.8ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش 200واحدی ص...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 1.8ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز F

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

25م رهن 1.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 99سال

25م رهن 1.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه همکف-زيربنا 48متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 40متر-نما سنگ- 1خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صفین

طبقه اول-زيربنا 45متر- 1خوابه - نوساز

50م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 40متر-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 46متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش ششصددستگاه...

طبقه همکف-زيربنا 48متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2

-طبقه هشتم-زيربنا 50متر

hamzehosseinabadi219209175228897

10/05/1397جزئیات