آپارتمان اداری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان اداری کیش پشت ...

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان اداری کیش گلدی...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات