کارگاه رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

کارگاه کیش مرکز شهر

زيربنا 200متر- نوساز

50م رهن 10م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات