ویلا فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

ویلا کیش دهکده

طبقه اول-زيربنا 310متر- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دهکده

طبقه اول-زيربنا 310متر- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش مرکز شهر

زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 25سال

600م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش فاز۱

زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش فاز۱

زيربنا 270متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش پنجاه دستگاه

زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 99سال

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنیها

زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

4.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش ششصد دستگاه

زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 12سال

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنیها

زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه - نوساز

4.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش منطقه f3

زيربنا 440متر-سيستم نقشه ویلائی-نما رومی- 4خوابه - نوساز

8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنیها

سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه - نوساز

5.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنی ها

زيربنا 450متر-سيستم نقشه دوبلکس- 5خوابه - نوساز

15.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش فازf

طبقه اول-زيربنا 420متر-سيستم نقشه ویلائی- 6خوابه - نوساز

9ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش منطقه f2

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز

2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنیها

زيربنا 190متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه - نوساز

5.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش ۵۰ دستگاه

زيربنا 103متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 20سال

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

زيربنا 181متر-سيستم نقشه تریبلکس- 3خوابه - نوساز

2.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

2.4ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز

2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

زيربنا 181متر-سيستم نقشه تریبلکس- 3خوابه - نوساز

2.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنیها

زيربنا 190متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه - نوساز

5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش مجتمع درسا

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

زيربنا 200متر- 2خوابه - نوساز

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

زيربنا 181متر-سيستم نقشه تریبلکس-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

2.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنیها

زيربنا 190متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه - نوساز

5.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش f2

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

500م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش بعثت

زيربنا 420متر-سيستم نقشه دوبلکس- 6خوابه - نوساز

10ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دامون

سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش مرجان

طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش ساحلی

طبقه همکف-زيربنا 63متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9ميليون

567ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش خانشیر

3خوابه -سن بنا 13سال

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دهکده ساحلی

زيربنا 210متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دهکده ساحلی

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش اف 2

زيربنا 140متر- 4خوابه - نوساز

2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش شیراز

زيربنا 400متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دامون

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سفال سرامیک- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

135ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش فاز f2

زيربنا 135متر- 3خوابه

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دامون ساحلی

1خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنی ها

زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

3.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش ویلایی

نوساز

3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش منطقه F3

زيربنا 500متر- نوساز

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش دیدنی ها

زيربنا 200متر- 3خوابه

4.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش ششصد دستگاه

زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 135متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 9سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات