مغازه فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 32متر- نوساز

2.3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

مغازه کیش عربا

طبقه دوم-زيربنا 22متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 32متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/11/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/11/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک میرمهنا

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

14/11/1397جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

زيربنا 140متر- نوساز

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

11/11/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات