مغازه فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 33متر- نوساز -قیمت متر مربع 70ميليون

2.31ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

22/01/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 26متر- نوساز -قیمت متر مربع 46ميليون

1.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات