مغازه فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش بازار ونوس

زيربنا 23متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش پردیس 1

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 16ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش هرمز

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه اول-زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

مغازه کیش خدماتی مهستان...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

مالی- نوساز

15م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش میدان ساحل

طبقه همکف-سن بنا 10سال

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

مغازه کیش دامون

طبقه همکف-زيربنا 15متر-سن بنا 3سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

-طبقه دوم-زيربنا 34متر

510ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار دیپلمات...

طبقه اول-زيربنا 21متر- نوساز -قیمت متر مربع 13تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مغازه کیش پردیس1

زيربنا 51متر-قیمت متر مربع 25تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار پارس خل...

زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 15تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مغازه کیش میر مهنا

-زيربنا 240متر

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

طبقه همکف-سيستم نقشه دوطبقه- نوساز

50م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مغازه کیش میرمهنا

طبقه همکف-نما رومی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 26متر-سيستم نقشه 4طبقه-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه اول-زيربنا 30متر- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

مغازه کیش ونوس

طبقه اول- نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 26متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

28/05/1397جزئیات

مغازه کیش میرمهنا

نوساز

0.035تومان
hamzehosseinabadi219209175228897

26/05/1397جزئیات

مغازه کیش فازG

نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

23/05/1397جزئیات

مغازه کیش دامون

طبقه همکف-زيربنا 218متر-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 55ميليون

11.99ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

23/05/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

21/05/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

نما سنگ- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

09/05/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز تجاری

طبقه اول-زيربنا 33متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

09/05/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه همکف-نما سنگ- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

31/04/1397جزئیات