مغازه رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش بازار چه حافظ...

40م رهن 8.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش 28سوله

-زيربنا 1000متر

3.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش میدان بهارستا...

50م رهن 6ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

-طبقه همکف-زيربنا 62متر

25م رهن 6.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازارچه گلستا...

-زيربنا 100متر

100م رهن 15م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش صفین

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز تجاری

-زيربنا 75متر

40م رهن 17ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات