مغازه رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش گلدیس

نما سنگ- نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

-زيربنا 73متر

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

25/07/1397جزئیات

مغازه کیش پردیس 1

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 16ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش خدماتی دیدنی ...

نوساز

105م رهن 8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

مغازه کیش فاز خدماتی جد...

نوساز

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز

10م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

مغازه کیش زیتون

-زيربنا 35متر

10م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

مالی- نوساز

15م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-نما سنگ- نوساز

30م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش میدان ساحل

طبقه همکف-سن بنا 10سال

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز

35م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

3م رهن 350ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

مغازه کیش صدف فاز 1

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

مغازه کیش 28 سوله صنعت

5م رهن 800ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

مغازه کیش درخت سبز

50م رهن 15م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

11م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/06/1397جزئیات

مغازه کیش میر مهنا

-زيربنا 240متر

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

طبقه همکف-سيستم نقشه دوطبقه- نوساز

50م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 7سال

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

-طبقه همکف-زيربنا 51متر

150م رهن 9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مغازه کیش بلوار ایران

نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

07/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 33متر- نوساز

15م رهن 6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

زيربنا 62متر- نوساز

30م رهن 9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

مغازه کیش ونوس

طبقه اول- نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات

مغازه کیش میرمهنا

نوساز

0.035تومان
hamzehosseinabadi219209175228897

26/05/1397جزئیات