مجتمع آپارتمانی فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز

1.27ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-نما کنیتکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/02/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

2خوابه

936ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

1خوابه

651ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

25/01/1398جزئیات