دفتر کار فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش بلوار ایرا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-قیمت متر مربع 9ميليون

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

دفتر کار کیش مرکز شهر

طبقه دهم-زيربنا 113متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

دفتر کار کیش گلدیس

طبقه سوم- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

370ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

دفتر کار کیش بلوار المپ...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- نوساز

400م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/05/1397جزئیات