آپارتمان رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-نما سفال سرامیک- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

25م رهن 2.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

25/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش منطقه A2

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

30م رهن 800ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

25/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

نما سنگ- 1خوابه - نوساز

25م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

25/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

15م رهن 3.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 53متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

15م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 9سال

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 61متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 65متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

30م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازa

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش باغ ساحلی

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات مس...

طبقه دوم-زيربنا 72متر- 1خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات مس...

طبقه دهم-زيربنا 92متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات

-طبقه دوم-زيربنا 30متر

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بیستون

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بهکیش

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیادفاز...

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه

30م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

80م رهن 18م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 4

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

60م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

29/08/1397جزئیات