آپارتمان رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش برج کرانه

طبقه سوم-زيربنا 160متر- نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 52متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

15م رهن 2.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج دیپلما...

طبقه دوازدهم-زيربنا 135متر- 3خوابه

60م رهن 8.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

95م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز F

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

25م رهن 1.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه دهم-زيربنا 140متر- 2خوابه

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 صدف

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

25م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه

20م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

1خوابه - نوساز

15م رهن 2.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

1.5م رهن 230ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

9.5م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 99سال

25م رهن 1.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

20م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازآ

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن 500ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع ایرا...

زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

80م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

و نبش شمالی- نوساز

400م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

09/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

70م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

09/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 7.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

77م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز۵صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز۵صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

1خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

20م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه پنجم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه سوم-زيربنا 101متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

85م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

40م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

50م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

60م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات