آپارتمان رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

35م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

28/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

17/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

30م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش خیام

طبقه سوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/11/1397جزئیات