تبریک املاک قصرهخامنشیان


جناب آقاي دكتر نادعلي خبر مسرت بخش انتصاب شايسته ي حضرت عالي را به عنوان عنوان سرپرست بيمارستان كيش تبريك و تهنيت عرض مي نماييم. ازدرگاه ايزد منان مزيد توفيقات براي خدمتي سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهي در جهت رشد و شكوفايي جزيره كيش مسالت دارد. مديريت املاك قصرهخامنشيان مهدي حمزه