اقشار آسیب پذیر در منطقه آزاد کیش صاحب خانه می شوند


شهسواري در ادامه تصريح كرد: پس از مذاكرات متعدد، زمين هاي پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت و موقعيت زمين مورد نظر كه درمنطقه اي مسكوني و زيبا واقع شده است براي اجراي اين طرح بسيار مناسب ارزيابي شد.وي هدف اصلي اجراي اين طرح را خانه دار شدن اقشار ضعيف جامعه و حفظ كيفيت اجرا براي تنظيم قيمت و به حداقل رساندن هزينه ها در اين مجموعه عنوان كرد و افزود: سازمان منطقه آزاد كيش و بنياد مستضعفان به هيچ عنوان به دنبال كسب سود در اجراي اين طرح نيست و تلاش بر اين است كه قيمت تمام شده را به حدي برسانيم كه افراد كم درآمد امكان خريد مسكن را در اين مجموعه داشته باشند. مديرعامل هلدينگ عمران و مسكن بنياد مستضعفان در خصوص زمان بندي اجراي اين طرح گفت: طبق برنامه زمان بندي شده مجموعه در مدت دوسال ساخته خواهدشد كه از زمان تحويل زمين، طراحي نقشه ها در مدت كوتاهي تكميل و همزمان عمليات اجرايي مجموعه آغاز مي شود.مجيد شهسواري خاطر نشان كرد: در همين راستا سازمان منطقه آزاد كيش در يك فرايند مشخصي نسبت به شناسي افرادي كه نيازمند مسكن هستند اقدام خواهد كرد و تحقق يافتن اين امر مهم ضمن اينكه مايه خير و بركت براي جزيره كيش است، الگويي مناسب براي اجراي اين نوع طرحها در ساير نقاط كشور خواهد بود.