ارائه خدمات املاک قصرهخامنشیان


قابل توجه مراجعين محترم، املاك قصر هخامنشيان خدمات خود را بصورت غير حضوري و همچنين با رعايت صد درصد موارد بهداشتي مورد تاييد سازمان بهداشت بصورت حضوري ادامه ميدهد. بدين منظور جهت نوشتن قرارداد با رعايت فاصله و ارائه دستكش و ماسك و پوشش كفش و محلول ضد عفوني كننده به مشتريان و مراجعين محترم نسبت به ارائه خدمات مي پردازد. مديريت املاك قصرهخامنشيان، مهدي حمزه