آخرین قیمت‌ها از بازار مسکن


گسترش نيوز: بررسي آمار رسمي طي سه ماه گذشته نشان مي‌دهد: روند رشد نرخ مسكن از ابتداي تابستان متوقف و در نيمه تابستان با تغيير مسير، در جهت كاهش نرخ قرار گرفت. به‌طوري‌كه در دو ماه گذشته به ترتيب تورم ماهانه نرخ مسكن معادل ۳ درصد و ۶/ ۱ درصد كاهش پيدا مي‌كرد. به اين ترتيب متوسط نرخ مسكن در شهر تهران از كانال ۱۳ميليون تومان در هر مترمربع به كانال ۱۲ميليون تومان وارد شد.با اين حال بررسي‌هاي ميداني از وضعيت املاك عرضه شده به بازار نشان مي‌دهند برخي از سازندگان و فروشندگان مسكن بي‌توجه به تغيير وضعيت بازار، همچنان بر قيمت‌هاي پيشنهادي اوليه خود اصرار مي‌كنند. همين موضوع سبب شده تا همچنان بخش زيادي از فايل‌هاي نوساز بدون مشتري در فايل بنگاه‌هاي املاك باقي بمانند. مشاوران املاك در مناطق مختلف پايتخت با تاكيد بر آنكه وضعيت بازار خريد و فروش ملك در تهران طي دو ماه گذشته تغيير كرده است، عنوان مي‌كنند: تاريخ انقضاي قيمت‌هاي پيشنهادي املاك مربوط به دوره زماني نيمه‌اول امسال گذشته است. اما برخي از فروشندگان بدون توجه به اين وضعيت جديد، به كاهش قيمت‌هاي پيشنهادي خود اقدام نكرده‌اند. به همين دليل قيمت‌هاي پيشنهادي خود را بالاتر از ساير آپارتمان‌هاي مشابه اعلام مي‌كنند. مشاوران املاك به فروشندگان اين فايل‌ها پيشنهاد مي‌كنند براي عرضه واحدهاي مسكوني خود به بازار، بايد متناسب با شرايط جديد بازار كه كاهش قيمت‌هاي پيشنهادي فصل تابستان است، اقدام كنند. چراكه معدود متقاضيان مصرفي موجود در بازار، با توجه به آغاز كاهش قيمت‌ها، سعي مي‌كنند واحدي را انتخاب كنند كه نرخ پيشنهادي آن مناسب و متناسب با نرخ پيشنهادي ساير آپارتمان‌ها در منطقه اعلام شده است.