درآمد هنگفت مشاوران املاک در ۲ سال اخیر/افزایش کمیسیون به صلاح نیست


به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري تسنيم، ابوالفضل ابوترابي با اشاره به درخواست اتحاديه مشاوران املاك براي افزايش حف الزحمه خود به يك درصد، اظهار كرد: افزايش حق كميسيون مشاوران املاك در شرايط كنوني به هيچ وجه صلاح نيست، چون مردم ديگر امروز توان و تحمل افزايش هزينه هاي خود را ندارند. وي با بيان اين كه جامعه هدف افزايش حق كميسيون مشاوران املاك، مردم و خريداران و فروشندگان مسكن هستند اين يعني آنكه براي افزايش درآمد عده‌اي محدود، مردم را تحت فشارهاي مالي بگذاريم، تصريح كرد: در شرايط كنوني نيز فرآيند محاسبه حق كميسيون مشاوران املاك دچار مشكل و نقص است و املاكي ها در دو سال اخير با افزايش قيمت مسكن به درآمدهاي چشمگيري دست يافته اند. وي ادامه داد: در شرايط كنوني سازو كار تعيين حق كميسيون مشاوران املاك به اين گونه است كه با افزايش قيمت واحد مسكوني، درصد حق كميسيون املاكي ها نيز بالا مي رود. وي با بيان اين كه افزايش حق كميسيون مشاوران املاك موجب افزايش قراردادهاي زيرزميني و پنهاني مي شود به خانه ملت گفت: مردم نمي خواهند ديگر مبالغ بسيار بالا و هنگفت را به جيب مشاوران املاك بريزند، البته اين رويكرد تبعاتي را نيز به دنبال دارد كه افزايش كلاهبرداري و پرونده هاي قضايي يكي از اين موارد محسوب مي شود. ابوترابي تاكيد كرد: بايد ساز و كار تعيين و دريافت حق كميسيون مشاوران املاك اصلاح شود.