املاک خارج از مقررات توسط شهرداری تهران گزارش و بازپس گیری می شود


فراهاني افزود: بر اساس آخرين آمار سازمان املاك و مستغلات بيش از ۴۰۰۰ هزار ملك و پلاك ثبتي خارج از بند ۶ ماده ۵۵ واگذار شده است. وي اظهار كرد: البته روند باز پس گيري املاك از سوي سازمان املاك ادامه دارد و انتقاد ما اين است كه اين روند به صورت لاك پشتي و ضعيف دنبال مي شود. رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران خاطر نشان كرد: پيشنهاد بنده و آقاي ميرلوحي اين است كه بحث واگذاري املاك خارج از مقررات در بند ۳۶ گزارش آورده شود تا اين املاك باز پس گيري شود. گفتني است پيشنهاد ارائه گزارش و بازپس گيري املاك خارج از مقررات توسط شهرداري تهران با ۱۷ راي موافق در صد و پنجاه و دومين جلسه علني شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.