سوال و جواب متداول

آیا در کیش امکان سرمایه گذاری وجود دارد؟

بله، شما می توانید با هر مقدار سرمایه اولیه در جزیره زیبای کیش نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنید. جهت مشورت با مشاورین متخصص در امر سرمایه گذاری با ما تماس حاصل فرمایید.

اگر ملك بعد از قرارداد اجاره توقيف شود و در مزايده به فروش برسد، آيا براي قرارداد اجاره مشكلي به وجود مي آيد؟

اگر ملك توسط دادگاه و يا اجراي ثبت به هر دليلي توقيف شود و در مزايده به فروش برسد، در صورتي كه قرارداد اجاره مربوط به قبل از توقيف ملك باشد، هيچ مشكلي براي آن به وجودنمي آيد و مستاجر مي تواند تا انتهاي مدت قرارداد در ملك اقامت داشته باشد. اما اگر قرارداد اجاره مربوط به بعد از توقيف ملك و يا در رهن بردن آن باشد، از آنجا كه قرارداد اجاره در اين حالت معتبر نيست، پس از مزايده ملك، مستاجر مكلف است ملك را تخليه نموده و به خريدار تحویل دهد.

مستاجری داریم که ١ سال است رفته و در را قفل کرده چکار باید کرد؟

می ­توانید با تنظیم دادخواست تخلیه تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید. پس از رسیدگی علیه مستاجر راي غیابی صادر می ­شود و پس از قطعیت می ­توانید تقاضای اجرای دستور را نمایید و در این صورت اجرای احکام اقدام به "باز کردن قفل" و" صورت برداری" اموال مستاجر و تحویل آن به "حافظ" ،" فرد امینی" نموده تخلیه و ملك را تحويل شما می ­نماید.

نوشتن تاريخ كنار امضاء چه فايده اي دارد ، وقتي سند رسمي تنظيم شده است ؟

برخي كارشناسان تشخيص خط توصيه مي نمايند ، نام و نام خانوادگي و تاريخ نيز در كنار امضاء درج شود زيرا امضاء به عنوان نقش است ،اما نام و خط نگارش محسوب مي شود لذا ميزان دقت در انتساب و اصالت انطباق را بالا خواهد.

سندي را امضاء كردم كه اپارتمان را تحويل گرفتم ، ولي تحويلي در كار نبود!!

در دفترخانه ، ثبت با سند برابر است يك اپارتمان را انجام دادم ، دفتر خانه از من سئوال كرد ملك را تحويل گرفتي ؟بعد فروشنده كليد ملك را داد و كار ما تمام شد . زماني كه خواستيم خداحافظي كنيم ، فروشنده كه تمام پول را گرفته بود گفت : بايد مبلغي بابت خسارت "تغيير تاريخ محضر "كه به در خواست من بود را به او بپردازم تا ملك را تحويل دهد ! ان كليدي هم كه به من داد كليد اپارتمان نيست ، حالا من در بنچاق امضاء كردم كه ملك را تحويل گرفتم ولي عملا اين اتفاق نيفتاده است؟ اين كه تاريخ محضر به هر دليل تاخيري ، تغيير نموده است .موضوعي غير معمول نيست . اما بايد ديد خسارتي براي ان تاخير تعيين شده است يا خير ؟ ايا" تصريحي" وجود دارد كه خسارات تاخير در قرارداد شامل توافق بعدي هم مي گردد يا خير ؟ اگر پاسخ منفي است ، ادعاي فروشنده مسموع نخواهد بود . زيرا براي تغيير تاريخ رضاي دوطرفه واقع بوده است . وفق ماده 367 قانون مدني:تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري ، به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد .و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع . به نظر مي رسد اگر ايشان صرفنظر از ماجراي كليد ، اقرار به تسليم موضوع مبيع (Delivery of the object of sale ) را تحرير ننموده بودند ، كه اين مورد هم در ضوابط قانوني و شكلي دفاتر اسناد رسمي معمول نمي باشد ، طرح چنين ادعايي شايد با احتياط قابل اعتنا مي بود . اما اكنون كه سند تنظيم شده است شما مالك ان اپارتمان هستيد و مي توانيد اپارتمان را تصرف نماييد و هر گونه تصرف و ممانعت غير براي شما نيز عملي مجرمانه و قابل تعقيب قضايي تلقي ميگردد.

مغازه ای به اجاره رفته صاحب مغازه فوت میشه و وراث از مستاجر میخوان که مغازه رو خالی کنه ولی مستاجر طبق اجاره نامه وقت داره آیا وراث میتونن مستاجر رو بیرون کنند؟

مطابق ماده 497 قانون مدنی (عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستا جر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد) به اجاره نامه خود نگاه کنید اگر چنین چیزی شرط نشده باشد خیر نمی توانند و اجاره نامه تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است.

منظور از عرصه و اعیان ملک چیست؟ آیا تمام ملک ها شامل عرصه و اعیان می باشند؟

منظور از مساحت عرصه مساحت کل زمینی است که مستحدثات، ابنیه و ساختمان در آن قرار دارد و منظور از مساحت اعیان مساحت خود مستحدثات و ابنیه است که در زمین واقع شده است. اگر ملکی به صورت شش دانگ باشد شامل عرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند زمین های وقفی و… ممکن است ملک فقط شامل عرصه یا فقط شامل اعیان باشد.