درباره ما

آيا مي خواهيد سرمايه گذاري کنيد و هم تفريح و هم لذت؟

با بهشت خانواده ها چقدر آشنا هستيد؟

قصد سرمايه گذاري پر سود داريد؟

جزيره کيش بهشت خانواده ها ما مشاور شما هستيم تا هم سود کنيد و هم لذت ببريد.

هدف از ايجاد گروه مشاورين املاک قصر هخامنشيان خدمت صادقانه و ارتقاء سطح کيفي خدمات در زمينه خريد، فروش، پيش فروش، پيش خريد، رهن و اجاره، آپارتمان، ويلا، هتل، تجاري، سرمايه گذاري و معاوضه کيش با تهران و شهرستان ها، مشاوره در کليه امور ملکي در جزيره زيباي کيش مي باشد.

راه در جهان يکي است و آن راه راستي است

با مشاورين صادق و امين خود در املاک قصرهخامنشيان تماس بگيريد.

1) آقای مهدی حمزه (مدیریت املاک)
شماره تماس: 09347694088

2) آقای سعید (مشاور ارشد)
شماره تماس: 09347695072

3) خانم قربانی (مدیر داخلی)
شماره تماس: 09919657323

4) آقای وثوق (مسئول انفورماتیک)
شماره تماس: -

5) آقای خاشعی (مشاور)
شماره تماس: 09127691034

6) خانم جعفر زاده (مشاور)
شماره تماس: 09347695951

7) آقای مهاجر (مشاور)
شماره تماس: 09338119298

8) آقای جوشقانی (مشاور)
شماره تماس: 09114584537

9) خانم جوشقانی (مشاور)
شماره تماس: 09010764177

10) آقای محمودی (مشاور)
شماره تماس: 09123993646

11) خانم محمودی (مشاور)
شماره تماس: 09124438251

12) آقای فرامرزی (مشاور)
شماره تماس: 09123230041

13) آقای آریامنش (مشاور)
شماره تماس: 09367296341

14) آقای شمس (مشاور)
شماره تماس: 09131641700

15) خانم سهراب زاده (مشاور)
شماره تماس: 09120986501

16) آقای سعید میرزائی (مشاور)
شماره تماس: 09122588819

17) -
شماره تماس: -

18) خانم فرامرزی (مشاور)
شماره تماس: 09347683357

19) آقای عباس میرزائی (مشاور)
شماره تماس: 09347695035

20) -
شماره تماس: -

21) آقای حق جو (مشاور)
شماره تماس: 09179182418

22) آقای شجاع (مشاور)
شماره تماس: 09334948517

23) خانم بیگلری (مشاور)
شماره تماس: 09164337218

24) آقای دیدار زاده (مشاور)
شماره تماس: 09334929006

25) آقای ایزی (مشاور)
شماره تماس: 09120951018